Dnia 26  lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf469.94 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf851.77 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf491.36 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf347.17 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf358.57 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf341.84 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf330.48 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf273.03 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf583.44 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf392.09 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SIWZpdf39.40 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZpdf1.36 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZ7z5.91 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z36.16 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf374.58 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego