Dnia 5 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf414.88 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf856.17 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf491.39 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf344.36 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf356.16 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf340.40 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf327.19 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf270.74 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf582.80 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf388.96 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SIWZpdf664.84 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZ7z1.54 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZ7z10.81 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z35.62 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf370.30 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego