Jednostka prowadząca

Stanowiska ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Ewa Zawadzka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-525

Monika Matecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-526


Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa złożona w terminie do 15 stycznia.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

UWAGA!!! NOWE DRUKI OD 01.07.2019 r.

·       Deklaracja na podatek leśny (Patrz załączniki) 

Inne informacje:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednostka prowadząca

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Dorota Gnacińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-529

 

Podatek leśny można zapłacić:

Na rachunek Urzędu Gminy w Święciechowie PBS Filia Święciechowa

·       nr konta: 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007.


Inne informacje:

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 każdego miesiąca w przypadku osób prawnych.

 

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. 

TytułTypRozmiarDodany przez
po 07/2019 - Deklaracja na podatek leśnypdf51.46 KBMonika Matecka
po 07/2019 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny nr 1pdf32.62 KBMonika Matecka
po 07/2019 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny nr 2pdf32.48 KBMonika Matecka
Broszura informacyjna - DL-1pdf809.90 KBMonika Matecka
DL-1 (druk interaktywny)pdf153.25 KBMonika Matecka
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 12 grudzień 2018 10:28 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 10:29 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 13:59 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 14:01 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 styczeń 2019 12:20 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 styczeń 2019 13:55 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 styczeń 2020 08:29 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 styczeń 2020 10:03 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 marzec 2020 08:44 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 31 sierpień 2020 13:14 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
niedziela, 13 grudzień 2020 20:42 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 14 grudzień 2020 11:06 Monika Matecka

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego