Jednostka prowadząca

Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Monika Matecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-526


Wymagane dokumenty:

Podatnicy są zobowiązani:

Składać, w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

  • Deklaracja i załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (Patrz załączniki)

Stawki podatkowe:

  • Uchwała numer L/449/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. (Patrz załącznik)

W celu wyłączenia z opodatkowania przyczep lub naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego należy złożyć stosowne oświadczenie. (Patrz załącznik)

 

W przypadku nabycia należy złożyć deklaracje dot. powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego oraz fakturę zakupu wraz dowodem rejestracyjnym.

W przypadku zbycia należy złożyć deklaracje dot. wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz fakturę sprzedaży.

 

Inne informacje:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

Jednostka prowadząca

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Dorota Gnacińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-529

 

Podatek od środków transportowych można zapłacić:

Na rachunek Urzędu Gminy w Święciechowie PBS Filia Święciechowa

·       nr konta: 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007.

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania. 

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

Po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku - podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

·       w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

·       do dnia 15 września danego roku - II rata.

Od dnia 1 września danego roku - podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała_XI_71_2015.pdfpdf282.32 KBAdministrator Strony
2019,2020 - Deklaracja DT-1-(6)pdf68.54 KBMonika Matecka
2019,2020 - Załącznik do deklaracji DT-1_A (6)pdf59.10 KBMonika Matecka
UCHWAŁA NR L/449/2022pdf1.47 MBMonika Matecka
Oświadczenie rolnika o wykorzystaniu przyczepy/naczepypdf273.26 KBMonika Matecka
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 styczeń 2018 08:05 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 styczeń 2018 08:06 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 08:29 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 08:29 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 08:30 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 08:31 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 08:31 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 14:03 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 14:03 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 08 styczeń 2019 12:24 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 styczeń 2019 13:10 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 styczeń 2019 13:11 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 styczeń 2019 13:11 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 styczeń 2019 13:12 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 03 styczeń 2020 08:18 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 03 styczeń 2020 08:18 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 03 styczeń 2020 08:18 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 03 styczeń 2020 08:18 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 styczeń 2020 08:21 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 06 marzec 2022 16:09 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 grudzień 2022 12:12 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 06 luty 2024 14:54 Monika Matecka

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego