Jednostka prowadząca

Stanowiska ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Ewa Zawadzka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-525

Monika Matecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-526

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek (Patrz załączniki)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

UWAGA!!! NOWE DRUKI OD 01.07.2019 r.

  • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych numer 1 do 3 (Patrz załączniki) 

W przypadku nabycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny, zawiadomienie o zakończeniu budowy i projekt budowlany.

 W przypadku zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Stawki podatkowe:

  • Za 2020 rok - Uchwała numer XIII/104/2019 z dnia 24 października 2019 r. (Patrz załączniki)
  • Za 2020 rok - Uchwała numer XIV/109/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę XIII/104/2019 z dnia 24 października 2019 r. (Patrz załączniki)
  • Za 2021 rok - Uchwała numer XXIV/208/2020 z dnia 29 października 2020 r. (Patrz załączniki)

 Zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Gminy:

Sposób załatwienia sprawy przez Urząd:

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.

Inne informacje:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednostka prowadząca

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Dorota Gnacińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-529

 

Podatek od nieruchomości można zapłacić:

·       na rachunek Urzędu Gminy w Święciechowie PBS Filia Święciechowa

     nr konta: indywidualne podane w decyzji podatkowej,

·       u inkasenta (w terminach wyznaczonych rat podatkowych).

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2016 13:00 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 styczeń 2018 12:17 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 08:23 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 08:24 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 08:26 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 grudzień 2018 10:39 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 13:58 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 14:03 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 08 styczeń 2019 12:22 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 styczeń 2019 13:31 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2019 13:22 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 kwiecień 2019 13:24 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2019 13:26 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 czerwiec 2019 18:08 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 28 czerwiec 2019 18:09 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 28 czerwiec 2019 18:10 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 czerwiec 2019 18:17 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01 lipiec 2019 08:25 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 01 lipiec 2019 08:26 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 17 lipiec 2019 12:28 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 03 styczeń 2020 09:08 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 styczeń 2020 09:19 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 styczeń 2020 09:59 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 marzec 2020 09:53 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 marzec 2020 12:55 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
niedziela, 13 grudzień 2020 20:08 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony. niedziela, 13 grudzień 2020 20:11 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
niedziela, 13 grudzień 2020 20:17 Monika Matecka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 14 grudzień 2020 11:05 Monika Matecka

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego