Data wypływu: 01.07.2016 r.

 

Nr z rejestru: 2944

 

Przedmiot petycji: zwolnienie od podatku od nieruchomości w 2017 r. nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Sposób załatwienia: rozstrzygnięto negatywnie

 

Treść petycji

Rozstrzygnięcie

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego