Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. : „Otwarty turniej siatkówki plażowej Gołanice 2021 ”

W dniu 2 lipca 2021 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic z siedzibą 64-117 Gołanice, ul.  Parkowa 30, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl. zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– listownie na adres:                      

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa  

do dnia  12 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).TytułTypRozmiarDodany przez
Oferta pdf1.22 MBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 lipiec 2021 13:31 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego