WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

informuje o wynikach naboru
na stanowisko do spraw techniczno-kancelaryjnych


W wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko została wybrana

Pani Joanna Nowak
zamieszkała w Lesznie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Nowak spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego