WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA
informuje o wynikach naboru
na stanowisko pracy do spraw obsługi inwestora


W wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko została wybrana
Pani Sandra Sztor
zamieszkała w Gołanicach


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Sandra Sztor spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana
do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

 

Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 marzec 2023 08:51 Sekretarz Gminy

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego