WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

 

informuje o wynikach naboru

 

na stanowisko pracy do spraw inwestycji

 

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

 

na ww. stanowisko został wybrany

 

 

 

Pan Przemysław Wleklik

 

zamieszkały w Dąbczu

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

Pan Przemysław Wleklik spełnił wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowany do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

 

 

 

 

 

                           Wójt Gminy Święciechowa

 

   /- / mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 28 styczeń 2022 14:41 Sekretarz Gminy

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego