WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy do gospodarki niskoemisyjnej

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Aurelia Prałat

zamieszkała w Długiem Nowem

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Aurelia Prałat spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 kwiecień 2019 08:20 Sekretarz Gminy

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego