WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Monika Matecka

zamieszkała w Święciechowie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Monika Matecka spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 grudzień 2017 13:38 Sekretarz Gminy

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego