Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik socjalny została wybrana Pani Anna Sztyler, zam. Leszno.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego; złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień. Spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

w Święciechowie

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07 listopad 2016 19:52 Administrator Strony

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego