Umowa zlecenie

Liczba stanowisk pracy: - 1

Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2021 r.

Data rozpoczęcia pracy: 01 października   2021r.

Warunki pracy:

- równoważny system czasu pracy

- palenie w kotłowni  szkolnej, utrzymanie w ruchu kotłów CO ;

- umowa zlecenie  na czas określony (na czas trwania okresu grzewczego).

Główne obowiązki:

- palenie w kotłach centralnego ogrzewania,

- utrzymywanie odpowiedniej temperatury na kotle CO w zależności od temperatur zewnętrznych,

- załadowywanie kotła CO  opałem   z magazynu opału ( opał, który zostanie zakupiony należy   wrzucić do magazynu opału)

- systematycznie oczyszczanie kotłów CO ,

- utrzymywanie porządku na terenie kotłowni i jej pobliżu.

Wykształcenie:

- minimum podstawowe.

Wymagania niezbędne:

- ukończony kurs palacza CO;

- odpowiedzialność, dokładność i rzetelność;

- umiejętność pracy w zespole;

- sprawność działania i dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie na podobnym stanowisku;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys – curriculum vitae,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

4) klauzula informacyjna .

Dokumenty z dopiskiem nabór na pracownika palacz CO należy przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Długiem Starem  w terminie do dnia 27.09.2021 r.

Oferty składane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać na tel.655338193 w godz. 7.30 – 15.00.                                 

Oferty przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 16 wrzesień 2021 15:24 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 wrzesień 2021 15:25 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego