Termin składania ofert od 15 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

Szczegóły w załącznikach

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o naborzepdf233.81 KBSandra Sztor
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych pdf177.95 KBSandra Sztor
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnychpdf126.70 KBSandra Sztor
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pdf398.91 KBSandra Sztor
Obowiązek informacyjnypdf536.60 KBSandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego