Termin składania ofert do 28.12.2020

Szczegóły w załącznikach

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o naborzepdf91.21 KBSandra Sztor
Kwestionariusz osobowypdf60.91 KBSandra Sztor
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądupdf53.14 KBSandra Sztor
Oświadczenie o stanie zdrowiapdf57.62 KBSandra Sztor
Oświadczenie o władzy rodzicielskiejpdf54.09 KBSandra Sztor
Oświadczenie- obowiązek alimentacyjnypdf58.53 KBSandra Sztor
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnychpdf54.49 KBSandra Sztor
Obowiązek informacyjnyjpg3.57 MBSandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego