UCHWAŁA NR LXVII/588/2023 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 grudzień 2023 12:19 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego