Uchwała Nr XXXVIII/ 348 /2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 26 styczeń 2022 07:19 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 07:20 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego