Uchwała Nr XXVII/ 223 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 grudzień 2020 10:06 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 grudzień 2020 10:07 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego