Uchwała Nr XXXVI/ 323 /2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2031

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 październik 2021 14:47 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego