Uchwała Nr XXXIV/ 304 /2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 09 września 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 wrzesień 2021 14:46 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego