Uchwała Nr XXX/ 255 /2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 kwiecień 2021 07:27 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego