Uchwała Nr XXV/213/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 listopad 2020 07:14 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego