Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 04 marzec 2020 08:31 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego