Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2030

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02 styczeń 2020 13:09 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego