Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025,

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 listopad 2019 13:53 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego