ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2023 WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeciechowa na lata 2024-2035

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 grudzień 2023 12:21 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego