Zarządzenie Nr 0050.102.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 - 2030.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 02 grudzień 2020 10:39 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego