Zarządzenie Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 10 lipiec 2023 14:28 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego