Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 kwiecień 2023 12:30 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego