Ogłoszenia o postępowaniach

 

Dnia 15 czerwca 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 1 025 136,00 zł brutto, w tym:

- na I część zamówienia - dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych - 430 272,00 zł,

- na II część zamówienia - dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie - 594 864,00 zł.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 2037b003-6bd2-486b-b661-e783f2e9b38c  

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2037b003-6bd2-486b-b661-e783f2e9b38c

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 18 lutego 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 425 000,00 zł brutto, w tym:

- na 1 część zamówienia - Wykonanie projektu budowy drogi - utwardzenia nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńska i Warzywna w Święciechowie – 255 000,00 zł

- na 2 część zamówienia - Wykonanie projektu budowy drogi - utwardzenia nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowa, Samolotowa, Latawcowi i Spadochronowa w Strzyżewicach – 110 000,00 zł.

- na 3 część zamówienia - Wykonanie projektów budowy dróg - utwardzenia nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem:  ul. Zielona w Święciechowie, ul. Kwiatowa w Przybyszewie, 
ul. Lipowa od nr 22 do nr 32 w Święciechowie – 60 000,00 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 08d4da34-a9a5-4566-bffc-3dc5d565cc9b

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/08d4da34-a9a5-4566-bffc-3dc5d565cc9b

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 9 sierpnia 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 335 400,00 zł brutto.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu:bd0d85a1-34ab-44d3-8b71-bf179f209e79

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd0d85a1-34ab-44d3-8b71-bf179f209e79

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 26 lipca 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 631 200,00 zł brutto, w tym:

- na I część zamówienia  - dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych - 295 800,00 zł,

- na II część zamówienia - dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie - 335 400,00 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 5a776487-9b09-4638-a47e-531befb00c46

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5a776487-9b09-4638-a47e-531befb00c46

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 r. ze zm) informuję, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 36 000,00 zł brutto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu:  493d5d0d-a319-4e04-93c1-e41c62667266

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/493d5d0d-a319-4e04-93c1-e41c62667266

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka