Dnia 9 sierpnia 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 335 400,00 zł brutto.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu:bd0d85a1-34ab-44d3-8b71-bf179f209e79

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd0d85a1-34ab-44d3-8b71-bf179f209e79

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf101.60 KBAurelia Prałat
SWZpdf594.32 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1 do SWZpdf537.69 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 2 do SWZpdf542.80 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 3 do SWZpdf619.07 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 4 do SWZpdf398.69 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 5 do SWZpdf321.54 KBAurelia Prałat
Załącznik Nr 6 do SWZpdf268.27 KBAurelia Prałat
Załącznik Nr 7 do SWZpdf297.09 KBAurelia Prałat
Załączniki w formacie edytowalnym7z107 bytesAurelia Prałat
Informacja o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzppdf365.11 KBAurelia Prałat
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 30 lipiec 2021 14:06 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 14:09 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 sierpień 2021 10:18 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 sierpień 2021 12:43 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 sierpień 2021 12:43 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego