Dnia 15 czerwca 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 1 025 136,00 zł brutto, w tym:

- na I część zamówienia - dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych - 430 272,00 zł,

- na II część zamówienia - dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie - 594 864,00 zł.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 2037b003-6bd2-486b-b661-e783f2e9b38c  

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2037b003-6bd2-486b-b661-e783f2e9b38c

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf134.64 KBAurelia Prałat
SWZpdf620.47 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1 do SWZpdf543.15 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 2 do SWZpdf620.11 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 3 do SWZpdf443.46 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 4 do SWZpdf502.71 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 5 do SWZpdf323.56 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 6 do SWZpdf271.40 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 7.1 do SWZpdf301.94 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 7.2 do SWZpdf357.19 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 8 do SWZpdf491.58 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 9 do SWZpdf338.79 KBAurelia Prałat
załączniki edytowalne7z78.37 KBAurelia Prałat
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzppdf368.81 KBAurelia Prałat
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 czerwiec 2022 13:50 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 15 czerwiec 2022 10:25 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 czerwiec 2022 14:11 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 15 czerwiec 2022 14:12 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego