Kadencja 2006-2010

Jan Dutka - Długie Stare

Przewodniczący Rady Gminy, Komisja Budżetu i Finansów

 

Józefa Borowiak - Święciechowa

Komisja Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Józef Głowiak - Długie Nowe

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Rewizyjna

 

Jerzy Klich - Długie Stare

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Jerzy Kociucki - Święciechowa

Komisja Budżetu i Finansów

 

Jan Korytowski - Strzyżewice

Komisja Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej, Komisja Rewizyjna

 

Edward Kurpisz - Niechłód

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Jerzy Machowiak - Gołanice

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rewizyjna

 

Jan Markiewicz - Lasocice

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Irena Pazoła - Święciechowa

Komisja Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej, Komisja Rewizyjna

 

Zygmunt Solski - Lasocice

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zbigniew Stachowiak - Przybyszewo

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rewizyjna

 

Piotr Tyrała - Święciechowa

Komisja Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej, Komisja Rewizyjna

 

Stanisław Tomczak - Lasocice

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Rewizyjna

 

Maria Waszak - Święciechowa

Komisja Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Jerzy Włodarczak - Krzycko Małe

Komisja Budżetu i Finansów

 

Zbigniew Zajdel - Święciechowa

Komisja Budżetu i Finansów