Ogłoszenie o postępowaniach

Dnia 2 sierpnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 19 maja 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 19.05.2017 r. (umieszczono przedmiary robót tj. Załącznik nr 8 do SIWZ, w wersji ATH).

Dnia 23 maja 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 23.05.2017 r. oraz Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z dnia 23.05.2017 r.

Dnia 24 maja 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z dnia 24.05.2017 r., Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ z dnia 24.05.2017 r., Ogłoszenia o zmianie SIWZ z dnia 24.05.2017 r. oraz zaktualizowane i obowiązujące załączniki: "SIWZ - po zmianie z dnia 24.05.2017 r." i "Załącznik nr 7 do SIWZ - po zmianie z dnia 24.05.2017 r.".

Dnia 25 maja 2017 r. dodano "Zmianę SIWZ z dnia 25.05.2017 r.", "Wyjaśnienie nr 6 do SIWZ z dnia 25.05.2017 r. i "Wyjaśnienie nr 7 do SIWZ z dnia 25.05.2017 r.".

Dnia 26 maja 2017 r. dodano "Zmianę SIWZ z dnia 26.05.2017 r." (oraz Załącznik nr 11 do SIWZ - 1 rysunek W49.)

Dnia 26 maja 2017 r. dodano "Wyjaśnienie nr 8 do SIWZ z dnia 26.05.2017 r.", "Wyjaśnienie nr 9 do SIWZ z dnia 26.05.2017 r.", "Wyjaśnienie nr 10 do SIWZ z dnia 26.05.2017 r." oraz "Wyjaśnienie nr 11 do SIWZ z dnia 26.05.2017 r.".

Dnia 2 czerwca 2017 r. dodano informację, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 16 marca 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 16.03.2017 r.

Dnia 17 marca 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 17.03.2017 r.

Dnia 17 marca 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z dnia 17.03.2017 r.

Dnia 17 marca 2017 r. dodano Ogłoszenie z dnia 17.03.2017 r. o zmianie SIWZ oraz Ogłoszenie z dnia 17.03.2017 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 08.03.2017 r.

Dnia 17 marca 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z dnia 17.03.2017 r. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Dnia 24 marca 2017 r. dodano informację, o której mowa w art.86 art.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 grudnia 2016 r. dodano ogłoszenie o zmianie SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 1 grudnia 2016 r.

Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Dnia 16 grudnia 2016 r. dodano Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.