Dnia 26 października 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 30 października 2018 r. dodano poprawną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf123.45 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf313.99 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf47.56 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf39.77 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf44.18 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf38.58 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf35.95 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf37.18 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf153.52 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf34.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9a do SIWZ - nawierzchniapdf29.08 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9b do SIWZ - odwodnieniepdf24.08 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZ - str. tyt.pdf18.07 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZ - opis technicznypdf97.33 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZ - rysunek nr 1pdf349.63 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZ - rysunek nr 2pdf691.37 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZ - rysunek nr 3pdf531.78 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZpdf634.72 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z35.83 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf106.98 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP - poprawnapdf107.05 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego