Dnia 10 stycznia 2023 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 10 stycznia 2023 r. dodano informację dot. otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 190 000,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 79cd7154-e64b-41cd-abc5-61e792535d31

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79cd7154-e64b-41cd-abc5-61e792535d31

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf135.77 KBKarolina Samelczak
SWZpdf677.07 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf492.68 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf624.79 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf442.65 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf400.54 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf260.85 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf490.86 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf220.29 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf396.49 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z53.11 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf436.46 KBKarolina Samelczak
Informacja dot. otwarcia ofertpdf358.72 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf422.87 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 30 grudzień 2022 10:27 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 styczeń 2023 10:03 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 10:04 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 styczeń 2023 10:36 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 styczeń 2023 14:59 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 14:59 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego