Dnia 15 marca 2023 r. dodano informację z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Części I zamówienia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 24 lutego 2023 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 2 439 296,12 zł brutto, w tym:

- Część 1 – Budowa zewnętrznej widny w SP w Święciechowie oraz drobne roboty – dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych w SP w Święciechowie i SP
w Długich Starych – 414 038,76 zł

- Część 2 – Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej i łącznika w SP w Lasocicach – 1 560 598,- zł

- Część 3 - Przebudowa dojścia do szkoły oraz budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnoprawnych w SP Długie Stare -  464 659,36 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 21 lutego 2023 r. dodano: "Wyjaśnienie nr 2 i modyfikacja nr 2 SWZ z 21.02.2023 r.", "Załącznik nr 8 a do SWZ", "Załącznik nr 8 b do SWZ" oraz "Załącznik nr 8 c do SWZ".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 16 lutego 2023 r. dodano: "Wyjaśnienie nr 1 i modyfikacja nr 1 SWZ z 16.02.2023 r.", "Załącznik nr 9 do SWZ - ATH" oraz "Załącznik nr 10 do SWZ - część 2".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówiania, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07927813-a7b2-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf175.26 KBKarolina Samelczak
SWZpdf1,008.25 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf599.72 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf729.67 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf547.22 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf506.58 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf718.16 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf388.76 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf770.35 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8a do SWZpdf947.94 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8b do SWZpdf948.04 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8c do SWZpdf947.28 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ - część 17z2.49 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ - część 27z1.97 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ - część 37z963.27 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ - część 17z4.14 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ - część 27z2.77 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ - część 37z2.21 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 17z18.47 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 - usunięcie kolizji7z10.53 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 - zamienny (budowlany cz.1)7z14.89 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 - zamienny (budowlany cz.2)7z14.50 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 - zamienny (elektryczny)7z1.80 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 - zamienny (konstrukcja cz.1)7z9.89 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 - zamienny (konstrukcja cz.2)7z5.71 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 - zamienny (konstrukcja cz.3)7z7.40 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 - zamienny (konstrukcja cz.4)7z2.52 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 - zamienny (sanitarny)7z1.99 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (budowlany)7z7.09 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (elektryczny)7z2.62 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.1)7z3.87 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.2)7z1.21 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.3)7z749.21 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.4)7z2.52 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.5)7z8.88 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (sanitarny)7z2.76 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 37z7.59 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 12 do SWZpdf500.46 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z145.94 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 1 i modyfikacja nr 1 SWZ z 16.02.2023 r.pdf536.66 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ - ATH7z25.33 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ - część 27z3.26 MBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 2 i modyfikacja nr 2 SWZ z 21.02.2023 r.pdf555.26 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8a do SWZpdf947.88 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8b do SWZpdf948.01 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8c do SWZpdf947.25 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf472.82 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf471.69 KBKarolina Samelczak
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - Część I zamówieniapdf469.90 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 08 luty 2023 15:48 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 08 luty 2023 15:48 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 08 luty 2023 15:48 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 luty 2023 15:53 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 luty 2023 14:00 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 luty 2023 13:45 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 luty 2023 10:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 luty 2023 10:12 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 luty 2023 12:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 luty 2023 12:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 marzec 2023 15:41 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego