Dnia 30 września 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 546 241,16 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: f08e8d67-230e-4f0a-a34f-4b1b92f27a5e

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f08e8d67-230e-4f0a-a34f-4b1b92f27a5e

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf139.40 KBKarolina Samelczak
SWZpdf844.25 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf488.88 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf624.84 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf442.69 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf399.97 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf612.16 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf283.88 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf490.37 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWzpdf830.88 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ7z380.51 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ7z3.62 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - projekt cz.17z14.42 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - projekt cz.27z18.86 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 12 do SWZpdf396.29 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z56.31 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf380.61 KBKarolina Samelczak
Informacja z otwarcia ofertpdf366.05 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 wrzesień 2022 13:36 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 wrzesień 2022 10:05 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 wrzesień 2022 10:39 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 wrzesień 2022 10:39 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego