Rok 2021

Data wypływu: 18.06.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 5463 - 2020

 

Przedmiot petycji: nadanie nazwy rondu w Święciechowie

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

Data wypływu: 22.02.2021 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 1893 - 2021

 

Przedmiot petycji: wyrażenie opinii dot. przeprowadzenia Referendum Ludowego

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

Data wypływu: 08.02.2021 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 1311 - 2021

 

Przedmiot petycji: przygotowanie komunikatu/uchwały nt. witaminy D

 

Rozstrzygnięcie: wycofano petycję

Data wypływu: 16.01.2021 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 490 - 2021

 

Przedmiot petycji: podjęcie uchwały popierającej petycję "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!" domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mieszkańcach Polski

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego