Rok 2020

Data wypływu: 14.12.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 11502 - 2020

 

Przedmiot petycji: przyjęcie uchwały w sprawie niedyskryminowania z przyczyn rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych oraz żądania od Rządu RP uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

Data wypływu: 14.12.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 11501 - 2020

 

Przedmiot petycji: przyjęcie uchwały w sprawie niedyskryminowania z przyczyn rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych oraz żądania od Rządu RP uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

Data wypływu: 09.03.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 2534 - 2020

 

Przedmiot petycji: udostępnienia dojazdu z drogi gminnej do działek położonych w Lasocicach

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego