Rok 2019

Data wypływu: 17.12.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 11009 - 2019

 

Przedmiot petycji: Analiza płatności bezgotówkowych

 

Rozstrzygnięcie: pozytywnie

Data wypływu: 21.11.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 10045 - 2019

 

Przedmiot petycji: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Rozstrzygnięcie: przekazano wg. właściwości

Data wypływu: 14.11.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 8900 - 2019

 

Przedmiot petycji: Analiza płatności bezgotówkowych

 

Rozstrzygnięcie: pozytywnie

Data wypływu: 8.11.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 9679 - 2019

 

Przedmiot petycji: Opublikowanie na stronie BIP wniosku o udzielenie informacji publicznej

 

Rozstrzygnięcie: pozostawiono bez rozpatrzenia

Data wypływu: 24.07.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 6460 - 2019

 

Przedmiot petycji: Udostępnienie numerów telefonów służbowych na stronie BIP

Data wypływu: 28.05.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 4651 - 2019

 

Przedmiot petycji: zebranie ofert rynkowych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w obszarze telekomunikacyjnym.

Data wypływu: 28.05.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 4657 - 2019

 

Przedmiot petycji: przycięcie żywopłotu przy ul. Rolnej w Długiem Starem.

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

Data wypływu: 25.03.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 2746 - 2019

 

Przedmiot petycji: umieszczenie na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

Data wypływu: 25.01.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 765 - 2019

 

Przedmiot petycji: przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych, pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kierownika wydziału oświaty.

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

Data wypływu: 04.01.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP-122-2019

 

Przedmiot petycji: podjęcie działań mających na celu odprowadzenie wody z drogi pomiędzy Niechłodem a Wincentowem poprzez wykopanie rowów.

 

Petycja przekazana wg właściwości

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego