Rok 2018

Data wypływu: 09.11.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 9100 - 2018

 

Przedmiot petycji: dokonanie analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

 

Data wypływu: 01.10.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7937 - 2018

 

Przedmiot petycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód.

 

 

 

Data wypływu: 13.09.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7514 - 2018

 

Przedmiot petycji: wdrożenie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

 

Data wypływu: 28.09.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7857 - 2018

 

Przedmiot petycji: przekazanie tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół)

Data wypływu : 11.09.2018

 

Nr z rejestru : RKP - 7384 - 2018

 

Przedmiot petycji : w sprawie realizacji projektu drogi ul. Kolejowej w Lasocicach.

 

 

Data wypływu : 20.08.2018

 

Nr z rejestru : RKP - 6640 - 2018

 

Przedmiot petycji : w sprawie montażu oświetlenia ulicznego w Przybyszewie na ulicach Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie.

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

 

 

Data wypływu : 04.05.2018

 

Nr z rejestru: RKP-3800-2018

 

Przedmiot petycji : Oszacowanie podmiotów gospodarczych które nie korzystają z przyłączy gazowych oraz planowane lub rozpoczęte inwestycje w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych.

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

Data wypływu : 03.07.2018

 

Nr z rejestru: RKP-5365-2018

 

Przedmiot petycji : Zwiększenie liczby godzin otwarcia kompleksu sportowego Orlik w Święciechowie.

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

Data wypływu: 29.01.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP-871-2018

 

Przedmiot petycji: remont drogi z m. Niechłód do m. Wincentowo.

 

Petycja przekazana wg właściwości

Data wypływu: 29.01.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP-825-2018

 

Przedmiot petycji: przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych, pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kierownika wydziału oświaty.

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego