Rok 2017

Data wypływu: 05.12.2017 r.

 

Nr z rejestru: RKP-1840-2017

 

Przedmiot petycji: przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

Data wypływu: 23.10.2017 r.

 

Nr z rejestru: RKP-726-2017

 

Przedmiot petycji: przesłanie do lokalnych mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

Data wypływu: 19.09.2017 r.

 

Nr z rejestru: 5448

 

Przedmiot petycji: publikacja na stronie internetowej Urzędu Gminy programu do nauki matematyki

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

Data wypływu: 14.09.2017 r.

 

Nr z rejestru: 5377

 

Przedmiot petycji: przekazanie wniosku do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych

Data wypływu: 04.09.2017 r.

 

Nr z rejestru: 5174

 

Przedmiot petycji: przekazanie tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół)

Data wypływu: 04.09.2017 r.

 

Nr z rejestru: 5172

 

Przedmiot petycji: kompleksowy remont ulicy Krótkiej w Przybyszewie

Data wypływu: 15.08.2017 r.

 

Nr z rejestru: 4860

 

Przedmiot petycji: doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Święciechowa przy ul. Lasocickiej

Data wypływu: 27.07.2017 r.

 

Nr z rejestru: 4431

 

Przedmiot petycji: protest przeciwko planowanej inwestycji na terenie miejscowości Przybyszewo polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Przybyszewo"

 

Data wypływu: 21.06.2017 r.

 

Nr z rejestru: 3756a

 

Przedmiot petycji: publikacja na stronie internetowej Gminy baneru dotyczącego Konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej

 

Sposób załatwienia: rozstrzygnięto pozytywnie

Data wypływu: 1907.06.2017 r.

 

Nr z rejestru: 3556a

 

Przedmiot petycji: zamieszczenie na stronie internetowej Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do odnośnego serwisu

 

 

Sposób załatwienia: rozstrzygnięto pozytywnie

Data wypływu: 19.05.2017 r.

 

Nr z rejestru: 3119a

 

Przedmiot petycji: przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2017.

 

 

Sposób załatwienia: rozstrzygnięto negatywnie

Data wypływu: 14.02.2017 r.

 

Nr z rejestru: 1380A

 

Przedmiot petycji: publikacja treści wniosku o udzielenie informacji publicznej

 

Sposób załatwienia: rozstrzygnięto pozytywnie

 

 

 

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego