Rok 2016

Data wypływu: 01.07.2016 r.

 

Nr z rejestru: 2944

 

Przedmiot petycji: zwolnienie od podatku od nieruchomości w 2017 r. nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Sposób załatwienia: rozstrzygnięto negatywnie

 

Treść petycji

Rozstrzygnięcie

 

Data wypływu: 29.01.2016 r.

 

Nr z rejestru: 506

 

Przedmiot petycji: zwolnienie od podatku od nieruchomości w 2016 r. gruntów i budynków lub ich części w zakresie szkolenia, treningu, uprawiania sportów lotniczych z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, a znajdujących się w obszarze Gminy Święciechowa.

 

Sposób załatwienia: rozstrzygnięto negatywnie

 

Treść petycji

Rozstrzygnięcie