Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta na realizację zadania publicznego pt. :

„ Zajączek wielkanocny odwiedza dzieci w Długiem Starem ”.

W dniu 10 marca 2023r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie  Stare z siedzibą 64-100 Długie   Stare, ul. Leszczyńska 1/1 na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa

 

do dnia 28 marca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ofertapdf1.03 MBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 marzec 2023 10:56 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego