Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Święciechowa, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia 17 lutego 2023 r.
w następujących formach:

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

  • w postaci papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy w Święciechowie;
  • w postaci elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;

3. Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/wu7....

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 10 stycznia 2023 r. w następujących formach:

  • na stronie internetowej: www.swieciechowa.pl na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa;
  • w mediach społecznościowych.

Formularz zgłaszania uwag, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem graficznym, dostępne były:

  1. na stronie internetowej Gminy Święciechowa www.swieciechowa.pl;
  2. na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl;
  3. w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa (pokój 14).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W spotkaniu wzięły udział 2 osoby. Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony formularz składania uwag do projektu uchwały z załącznikami, natomiast liczba wypełnionych ankiet wyniosła 24. Wyniki ankietyzacji potwierdziły występowanie nagromadzenia negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz innych sferach na obszarze wskazanym jako obszar rewitalizacji. Wyniki posłużą opracowaniu diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji przy przygotowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Wyniki raportu podsumowującego wyniki ankiet są dostępne pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=lsKIRi3nO6r6nGrUcYUZEilyTKSnXvs0&id=PelUsrVwlUq3bh9cA9IKkPzDNABoK8xKmo0lhmacgB1UNzFJOVFFVEZZVkJYMVhNSFlPOFJPTEhYSCQlQCN0PWcu

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Podsumowanie ankiet pdf179.20 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 luty 2023 08:33 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 luty 2023 08:34 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego