Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
na realizację zadania publicznego pt. : „Mistrzostwa Gminy Święciechowa gry w kopa”.

W dniu 26 października 2021 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Kormoran Święciechowa z siedzibą 64-115 Święciechowa, ul.  Ge. Stanisława Sosabowskiego 6 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl.
zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– listownie na adres:                             

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa  

 

do dnia  02 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

TytułTypRozmiarDodany przez
Treść ofertypdf963.92 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 październik 2021 14:01 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. środa, 27 październik 2021 07:41 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego