Sprawozdanie  z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.  

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/249/2010 Rady Gminy w Święciechowie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Święciechowa w dniu 12 października 2021 roku ogłosił konsultacje projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.    

Informacje o prowadzonych konsultacjach wraz z projektem Rocznego programu współpracy opublikowane zostały w dniu 12 października 2021 roku:

1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.swieciechowa.pl/ – w zakładce ogłoszenia i komunikaty,

2) na stronie internetowej www.swieciechowa.pl – w zakładce Wiadomości,

3) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  Święciechowa – ul. Ułańska 4 oraz ul. Rynek 14a w Święciechowie.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 12.10.2021 r.  do 19.10.2021 r. , w formie pisemnej i elektronicznej, poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i opinii do projektu aktu podlegającego konsultacji pisemnie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie, 64-115 Święciechowa, ul. Ułańska 4

oraz elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..    

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek z uwagami do projektu uchwały.    

Roczny Program Współpracy na 2022 rok w stosownej uchwale zostanie przedstawiony Radzie Gminy Święciechowa i uchwalony w terminie do 30 listopada 2021 r.    

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 14:56 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego