OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

z dnia 26 maja 2020 r.

 Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 8 Nr VII/53/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r.  Nr 286 poz. 4598) oraz Zarządzenia Nr 0050/45/2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych  sołectw konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu danego sołectwa zgodnie z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/105/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie Statutu sołectwa.

 

 Wójt Gminy Święciechowa

 zaprasza mieszkańców wszystkich sołectw do konsultacji,

 których przedmiotem jest zmiana statutu każdego z 12 sołectw zgodnie z  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/105/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie Statutu Sołectw.

  Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 3 do 10 czerwca 2020 roku.

 Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw dotyczącej projektu zmiany statutu danego sołectwa.

 Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i przeprowadza się je na terenie każdego z sołectw gminy Święciechowa. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są dorośli mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy Święciechowa.

 Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiet skierowanych do dorosłych mieszkańców poszczególnych sołectw. Wzory formularzy ankiet stanowią załączniki do niniejszego obwieszczenia.

 Formularz ankiety jest opublikowany na stronie internetowej Gminy Święciechowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Święciechowie, a także dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie.

 Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 Projekt zmiany 12 statutów, zawarty jest w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/105/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie Statutu Sołectw, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.swieciechowa.pl, na stronie internetowej Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4.

 Wypełnione ankiety należy składać:

 1)     pisemnie w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, albo

 2)     za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, albo

 3)     za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu wypełnionego formularza na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Wójt Gminy Święciechowa

 Marek Lorych

 

 

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ankieta Święciechowapdf381.79 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Długie Starepdf381.78 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Długie Nowepdf381.79 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Gołanicepdf381.78 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Henrykowopdf315.69 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Strzyżewicepdf382.03 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Krzycko Małepdf381.75 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Trzebinypdf381.81 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Lasocice - Ogrodypdf315.71 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Niechłódpdf382.05 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Piotrowicepdf381.79 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Ankieta Przybyszewopdf381.81 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 26 maj 2020 14:04 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 maj 2020 14:04 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 maj 2020 14:23 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego